Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum
Prevenció
akadálymentes verzió

Család és Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Központ
A képre kattintva galéria nyílik (6 kép)

Az intézményünkben a GYVT. 40/A§.-ban meghatározott feladatait a Család- és Gyermekjóléti Központ útján látjuk el.  A szolgáltatásokat a kerületünkben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen a kerületben élő lakosok vehetik igénybe.  

Kiemelt feladatunk

 • a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése,
 • a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása.
 
Általános szolgáltatásaink
 
 • a gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése,
 • a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatások és programok nyújtása,
 • a gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat hatékony működtetése,
 • az óvodai és iskolai szociális munka,
 • a családi konfliktusok megoldására a családkonzultáció és családterápia biztosítása,
 • ügyfeleinknek a jogi tájékoztatásnyújtás és pszichológiai tanácsadás,
 • a vitában álló felek problémájának mediációval történő orvoslása.

Speciális szolgáltatásaink

 • a kapcsolattartási ügyelet működtetése,
 • a kórházi és utcai szociális munka biztosítása.  
 
Cím: 1193 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.
Telefon: 061-347-0040, 061-282-6512
Mobil: 0620-203-9119, 0630-426-6918, 0670-949-2799
Nyitvatartás:
Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8:00-16:30
Péntek: zárva
Szakmai vezető: Friedrich Gábor
 
Kapcsolattartási ügyelet:

Hetente két alkalommal pénteken 14 órától-16 óráig, szombatonként 10 órától-12 óráig biztosítjuk képzett mediátoraink segítségével a találkozás és kapcsolattartás lehetőségét azoknak a családoknak, akik számára a Bíróság vagy a Gyámügyi osztály ezt a lehetőséget jelölte meg határozatában, és erre szolgálatunkat felkérte. (gyermeküktől külön élő szülőknek és nagyszülőknek) Előzetes bejelentkezés szükséges. Csak ügyfeleink részére.
 
Kórházi szociális munka:

Mivel kerületünkben nincs kórház, ezért ezt a feladatot egy esetmenedzser (tanácsadó) megbízásával látjuk el, aki kapcsolatot tart a kórházi ellátásban részesülő gyermek ügyében az illetékes szociális nővérrel, szociális munkással, betegjogi képviselővel, vagy az illetékes orvossal, illetve a kórház által megbízott szakemberrel. 
 
Utcai és lakótelepi szociális munka:

Az utcai és lakótelepi szociális munkát végző szakember team munkában dolgozik a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum családsegítőivel / esetmenedzsereivel, és a gyermekpszichológussal. Együttműködik és kapcsolatot tart: XIX. ker. Rendőrséggel, a Budapest Főváros Kormányhivatala XIX. kerületi Hivatal Gyámügyi Osztályával, a pártfogóval, a gyermekvédelmi koordinátorral, a területileg illetékes gyermekjogi képviselővel a „Mondj nemet!” program munkatársaival és a kerületi védőnőkkel. 
 
Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat:
 
Ezt a speciális feladatot telefonos információs ügyeleti rendszerrel oldjuk meg, a nyitvatartási időn túl a Gyermekek Átmeneti Otthonának vezetékes telefonja elérhető a kerület lakossága számára. 
 
Pszichológusi tanácsadás:

A pszichológiai tanácsadás segítséget adhat az intézményt önkéntesen felkereső lakosok számára lelki-mentális, valamint életvezetési problémáik kezelésében, a probléma megoldását segítő erőforrások felkutatásán és új megküzdési módok kialakításán keresztül. Előzetes bejelentkezés szükséges.  
 
Családterápia, családi konzultáció:
 
A családi konfliktusok megoldására - az érintett családtagok bevonásával - családterápia, családkonzultáció biztosítása. A családkonzultáció olyan eljárás, mely teret enged a családtagok kapcsolódási módjának megbeszélésére, egymás szempontjainak jobb megértésére, ennek eredményeként segítséget adhat a családtagok közti kapcsolatok és kommunikációs problémák rendezésében, a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. Csak ügyfeleink részére.
 
Mediáció/közvetítő eljárás:
  
Alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. Csak ügyfeleink részére. Esettől függően a szolgáltatás térítési díj ellenében vehető igénybe.
 
Jogi tanácsadás:

A jogász feladatai kétirányúak:   

a) egyrészt a család, a gyermek segítése helyzetének rendezésében  
b) másrészt a munkatársak segítése jogi háttér információkkal  
Időpontja: minden hétfőn 13:00-15:30. Előzetes bejelentkezés szükséges.
 

A szocialisweb.jns.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.